0
0
Övrigt
Outlet - upp till 70% rabatt!
Produkter » Elmaterial  » Elfördelning & Automation  » Normapparater  » Överspänningsskydd  »

Överspänningsskydd

Överspänningar på el- och telenätet kan bland annat uppkomma till följd av elektrostatiska urladdningar, blixtnedslag och kraftiga strömsvängningar i olika kopplingsförlopp. Vid ett blixtnedslag verkar ett överspänningsskydd som en avledare för de starka strömmarna genom att helt sonika orsaka en avsiktlig kortslutning mot jord. För att uppnå bästa överspänningsskydd bör åskskydd på inkommande elledning vara fast installerat och ordentligt jordat.

Skydda hus och hem med effektiva överspänningsskydd

Överspänning kan ge upphov till elchocker och elektriska bränder och orsaka stora skador. Ett effektivt överspänningsskydd i tre avledningsnivåer är en lämplig lösning. Överspänningsskydd delas in i tre klasser – B, C och D, baserat på isolationens stötspänningshållfasthet enligt IEC 60664-1. Klassificeringen brukar även anges som typ 1, 2 och 3. Klass B (typ 1) är grovskydd, eller åskskydd, avsedda att avleda blixtströmmar som kan uppkomma om blixten träffar åskledaren eller en inkommande friledning. Denna typ av överspänningsskydd ska monteras först i ordningen på den inkommande ledningen. Klass C (typ 2) av överspänningsskydd är mellanskydd, vilka används som komplement till grovskydd där sådant behövs. Överspänningsskydd i klass C ska placeras efter det grova åskskyddet i elcentralen, men kan även användas som första skyddssteg i miljöer där kraftiga blixtströmmar inte kan förväntas uppstå. Klass D (typ 3) är finskydd, eller apparatskydd, och bör placeras i så nära anslutning till den specifika apparat man avser skydda som möjligt. Grenuttag kommer till exempel ofta med inbyggda klass D-skydd. Det finns även APC överspänningsskydd som pluggas in direkt i vägguttaget innan apparaten ansluts. Överspänningsskydd i klass B och C kommer normalt i form av normapparater som är avsedda för montage på DIN-skena i elcentralen och ska alltid installeras av behörig elektriker. Detta gäller även vissa skydd i klass D som är avsedda för fast installation.

Köp ett komplett åskskydd för villa till bra pris online

Här har vi samlat ett heltäckande utbud av indirekta och direkta överspänningsskydd både i klass B, C och D från flera branschledande tillverkare. I sortimentet finns såväl enskilda apparatskydd avsedda för DIN-montage i en elcentral som en- och flerpoliga grov- och mellanskydd, liksom kombinerade typ 1- och 2-skydd och smarta allt-i-ett-modeller med grovt åskskydd, mellanskydd och finskydd i en och samma modul. Här finner du även överspänningsskydd med nätfilter, tv-antennskydd och kompletta överspänningsskydd för tele- och signallinjer. Bland de fristående apparatskydden i klass C finns både flervägs grenuttag med integrerade överspänningsskydd, APC plugin-finskydd med jordade envägsuttag, samt plugin-skydd med både Schuko-uttag och dubbla USB-portar. Vi har även färdigkomponerade paketlösningar med lämpliga överspänningsskydd för tätort, landsbygd och elverk. Landsbygdspaketet är ett utmärkt val om du vill förse din villa med ett komplett åskskydd till bra pris.

Om du har antenner, solpaneler eller annan elektrisk utrustning på taket kan det vara värt att investera i en åskledare som fångar upp blixturladdningen vid eventuella nedslag och avleder strömmen till jord. En åskledare räcker emellertid inte som enda åskskydd för en villa. Överspänningsskydd är ett krav på alla byggnader med åskledningssystem.

Bor du på landsbygden och har inkommande luftledningar eller planerar att installera en åskledare på din villa bör du också se till att installera ett överspänningsskydd med grovskydd som komplement. I en tätort med markbundet nät är risken mindre för kraftiga störningar då strömmen från ett eventuellt blixtnedslag fördelas över ett stort antal anläggningar. Där räcker det i de flesta fall med ett mellanskydd som primärt överspänningsskydd. Det bör dock kompletteras med individuella apparatskydd för datorer och annan känslig elektronik.

Hos oss kan du köpa certifierade överspänningsskydd av högsta kvalitet till riktigt konkurrenskraftiga priser. Vi levererar snabbt och erbjuder fri frakt på alla beställningar över 999 kronor.