Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt
Produkter   Elfördelning & Automation Överspänningsskydd

Överspänningsskydd

Överspänning på el- och telenät genom kopplingsförlopp, elektriska urladdningar eller blixtnedslag kan orsaka stora skador på person och egendom. Ett effektivt överspänningskydd i tre avledningsnivåer är en lämplig lösning. Överspänningsskydden indelas i tre klasser, B, C och D, efter isolationens stötspänningshållfasthet enligt IEC 60664-1. Klass B är grovskydd, avsedda att avleda blixtströmmar som kan uppkomma om blixten träffat åskledaren eller en inkommande friledning. Klass C är mellanskydd vilka används som komplement till grovskydd där grovskydd behövs. Klass C kan även användas som första skyddssteg där inte någon blixtström kan förväntas uppstå. Klass D är apparatskydd som placeras så nära som möjligt den apparat man avser skydda. Klass B och C skydd skall alltid installeras av behörig elektriker, vilket även gäller vissa skydd i klass D för fast installation.

1 arbetsdag vid order innan 16.00