0
0
Övrigt
Outlet - upp till 70% rabatt!
Produkter » Elmaterial  » Elfördelning & Automation  » Normapparater  » Omkopplare  »

Omkopplare

En omkopplare för el är en anordning som gör det möjligt att växla mellan olika elektriska kretsar, antingen manuellt eller per automatik. Manuella elomkopplare kan bland annat användas för att styra belysning via kontaktorer och som säkerhetsbrytare eller lastfrånskiljare inom industrin. Man kan även nyttja omkopplare för reservkraft, vilket innebär att enheten är ansluten till en alternativ strömkälla, såsom ett bränsledrivet elverk eller en generator. Reservkraftsomkopplare är användbara för många olika applikationer och perfekta som backup vid underhållsarbeten eller oväntade fel i det ordinarie elnätet. Genom att snabbt kunna växla till en separat källa för strömförsörjning kan man minska driftstörningar och produktionsstopp vid underhåll och strömavbrott, men också öka säkerheten vid en nödsituation eller olyckshändelse. Omkopplare för el och reservkraft används såväl i kommersiella och offentliga byggnader som i bostadshus, jordbruksfastigheter och industriella anläggningar. Här finner du ett gediget utbud av högkvalitativa omkopplare och reservkraftsomkopplare i olika utföranden från marknadsledande tillverkare.

Köp pålitliga reservkraftsomkopplare till bra priser online

Vi har både kompletta, kapslade reservkraftsomkopplare i IP55 för utomhusbruk, kompakta modeller med manövervred i IP40 ämnade för panelmontage och modulära omkopplare i IP20 avsedda för placering på DIN-skena i en normcentral. Omkopplare kan antingen ha en växlande kontakt med två möjliga lägen, exempelvis för krets 1 och 2 eller handmanövrering och auto – eller tre fasta lägen, med noll i mitten. I sortimentet finns omkopplare både med och utan nolläge i en-, två-, tre- och fyrpoliga varianter, såväl för 20 A, 40 A och 63 A som 80 A och 125 A. Samtliga omkopplare är givetvis godkända och uppfyller gällande standarder och säkerhetskrav. Reservkraftsomkopplare är i regel låsbara i frånslaget läge och försedda med en indikatorlampa som tänds vid återkommande nätspänning. De flesta är även utrustade med säkring för inkommande reservkraft. Normapparaterna är vanligtvis försedda med vippbrytare, men vissa flerpoliga reservkraftsomkopplare för DIN-montage är även utrustade med manuella vred som går att låsa i nolläge. Hos oss kan du köpa tillförlitliga omkopplare och reservkraftsomkopplare till lika konkurrenskraftiga priser direkt online! Tänk bara på att inkoppling av reservkraftsomkopplare och omkopplare alltid ska hanteras av en behörig elektriker!