0
0
Övrigt
Outlet - upp till 70% rabatt!
Produkter » Elfördelning & Automation  » Givare / vakter  »

Givare / vakter

En tryckströmbrytare är en strömbrytare som slår till och från beroende på förinställda tryck. En tryckvakt fungerar på samma sätt, men har som huvudsaklig uppgift att reagera på ett visst sätt när den känner av ett tryck som användaren har förinställt. Detta kan innebära att sätta igång en aktivitet, eller stänga ned en aktivitet, och ofta används just tryckvakter som en typ av ”säkringar” gentemot över- eller undertryck. En tryckströmbrytare kan ställas in antingen via ett program i en dator, eller manuellt. Detta varierar mellan de olika modellerna och vilka användningsområden de har. Ofta är tryckströmbrytare inställda att reagera automatiskt på ett visst tryck, men ibland, speciellt inom maskinhantering, behöver de övervakas manuellt och hanteras enligt föreskrift. Vid manuell hantering går vanligtvis ett larm när det förinställda trycket uppnås eller icke uppnås, och det finns ofta en vippströmbrytare eller liknande kopplad till tryckvakten, så att hanteringen av brytaren går smidigt. Om du stött på ordet pressostat och upplever att det verkar vara samma sak som en tryckvakt, kan vi bekräfta att det stämmer.

Vad tryckströmbrytare används till


En av de stora fördelarna med tryckströmbrytare är såklart att de kan användas som säkringar gentemot oönskade händelseförlopp, som till exempel explosioner, översvämningar och överbelastningar. Det är mycket vanligt att tryckvakter och tryckströmbrytare används som aktuatorer för pumpar och kompressorer. Det är även fallet för många av de produkter vi erbjuder här på vår sida för tryckströmbrytare och tryckvakter. Ett annat vanligt användningsområde är till fordon och deras motorer. Även inom industrin används tryckströmbrytare flitigt, speciellt inom områden där det krävs ett visst tryck för att maskiner som sandblästrar, högtryckstvättar osv ska fungera. De tryckströmbrytare, tryckvakter eller pressostater som du hittar hos oss på Elbutiken är generellt avsedda att användas i kompressorer för tryckluftsverktyg. Om du har några frågor angående våra produkter och deras användningsområden är du alltid välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig gärna att välja rätt komponent till just ditt verktyg. När du sedan beställt kan du se fram emot snabba leveranstider och en pålitlig hantering.