0
0
Övrigt
Outlet - upp till 70% rabatt!

Macab galvaniskt avskilt multimediauttag

Macab galvaniskt avskilt multimediauttag.Ett multimediauttag är ett uttag med TV, FM och dataanslutningar.  

Frekvensområdena på respektive utgång är vanligtvis: Data  5-1000 MHz, TV  47-1000MHz, FM 87-109 MHz Uttaget är tänkt för de nät där Band 1 är reserverat fördatatrafik. GMM-10 är ett uttag av serietyp. Används vanligtvis när man ska ha 2-3 uttag i serie. I annat fall används 13 dB uttag. GMM-10 ska avslutas med ett 75 ohms
slutmotstånd. Vanligtvis används GMM-13 som första uttag i kaskaden (Serienätet) och GMM-10 som det sista.GMM är en serie galvaniskt avskilda uttag där portarna är avskilda från varandra vilket ger en utökad säkerhet för personer och anslutna apparater. Uttagen används vid nyinstallationer i enlighet med en överenskommelse mellan Elsäkerhetverket och kabel-TV operatörer. GMM-seriens design gör att de passar in i befintliga apparatdosor och dessutom i kombinationsramar. Det extremt låga djupet gör att det finns maximalt utrymme för kablar.

.
.
.

Macab galvaniskt avskilt multimediauttag

Televes