0
0
Övrigt
Outlet - upp till 70% rabatt!

Tillbehör för Ebeco rörvärmekabel

Tillbehör för Ebeco rörvärmekabel
An/avslutningsats

Tillbehör för Ebeco rörvärmekabel.  Smart kabel minimerar energiåtgången

F-10 är en smart självreglerande värmekabel som  själv känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Eftersom värmekabeln sköter sig själv, får du alltid jämn värmefördelning och kontrollerad förbrukning.

Busenkel att installera

Tack vare att den självreglerande kan kabeln enkelt klippas och korsas för perfekt anpassning till röret utan risk för överhettning. Ingen kallkabel behövs. Termostat behövs oftast inte, men vid långa längder och vid invändig förläggning kan dock termostat vara en fördel. Vi rekommenderar att jordfelsbrytare används vid samtliga värmekabelkonstruktioner.

Utvändigt som invändigt

F-10 kan användas både invändigt och utvändigt för vattenledningar och avloppsrör. Kabeln kan även installeras invändigt i dricksvattenledningar, eftersom den är helt fri från PVC. Max anslutningslängd för invändigt montage är 60 m.

Klarar de tuffaste förhållanden

F-10 är utvecklad för att klara de kallaste vintrar. Värmekabeln skyddar;

  • Vid invändig förläggning, ett 32 mm oisolerat plaströr ända ner till -30°C.
  • Vid utvändig förläggning på 32 mm plast- eller metallrör med 20 mm isolering, -20°C.

Genom att förlägga kabeln dubbelt eller i spiral kan effekten höjas ytterligare.

Tillbehör för Ebeco rörvärmekabel Användningsområden

  • Vattenrör
  • Avloppsrör
  • Dräneringsrör
  • Brunnar
.
.
.

Tillbehör för Ebeco rörvärmekabel

EBECO