Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

TIDRELÄ INFÄLLT MFZ61DX- UC

470,00 /st
6-8 dagar
Artnr 4003166
TIDRELÄ INFÄLLT 1NO 10A
- +

1 NO-kontakt potentialfri 10 A/250 V AC. Glödlampslast 2000 W*.
"Standby" förbrukning endast 0,02−0,4 watt.
Enhet för inbyggnad. Längd 45mm, bredd 55mm, djup 18mm.

Med Eltakos duplex–teknik (DX) kan NO–kontakten vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N–ledaren till terminalen (N) och L till 1(L). Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Inställbar tid mellan 0,5 sekunder och 1 timma.

Funktioner:

RV = Frånslagsfördröjning
AV = Tillslagsfördröjning
TI = Paus/gångtid, gångtid vid start
IA = Impulsstyrd tillslagsfördröjning (t.ex. dörröppnare)
EW = Puls vid tillslag (Wisch)
AW = Puls vid frånslag (Wisch)

Tekniska specifikationer:

Kontakt = 1 potentialfri NO (Slutande) kontakt
Brytförmåga = 10A/250V AC
Driftspänning = 230V AC 50Hz
Manöverspänning = 8–230V AC/DC
Isolationsspänning styranslutning till kontakt = 2000V
Isolationsspänning C1–C2 eller A1–A2/kontakt = 4000V
Glöd och halogenlamplast = 2000W
Lysrörslast med konventionellt förkopplingsdon = 1000VA
Lysrörslast med elektroniskt förkopplingsdon = 500VA
Kompaktlysrör/Lågenergilampor = 15X7W / 10X20W

För mer information www.eltako.se