Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Strömrelä AR12DX 1VXL 16A

530,00 /st
4-5 dagar
Artnr 3888200
STRÖMRELÄ 1VXL 16A
- +

1 potentialfri växlande kontakt 16A/250V AC, 
"Standby" förbrukning endast 0,8 watt.

Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.
Med patenterad Eltako-Duplex-teknologin (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V 
växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. 
Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 1 (L). 
Förbrukningen i standby blir därmed bara 0,1W.
Med hjälp av en intern ringkärnetransformator jämförs växelströmmen över förbrukaren V1 
 mellan 0,1A och max 32A med det inställda värdet. Om det inställda värdet överskrids stänger 
ett relä av en förbrukare V2 (ansluten till 2) eller till en förbrukare V3 (ansluten till 3) 
inom 0,5 sekunder. 
Inställningsnoggrannhet ± 5%. Från och med 25A slår reläet alltid på.
Strömbas A väljs med hjälp av den nedre inställningsratten A.
Möjliga basvärden är 0,1A, 0,3A, 0,6A, 0,9A, 1,5A, 1,9A, 3,0A och 3,2A.
Multiplikatorn xA ställs in med inställningsratten xA i mitten. Möjliga värden är mellan 1 och 10. 
Frånslagsfördröjningen RV ställs in på mellan 0 och 120 sekunder med hjälp av den övre 
 inställningsratten RV.
Hysteresen är fast inställd och ligger på ca 25%.
Indikator för kopplingsläge med lysdiod.
Mätingången M1-M2 är galvaniskt skild från strömförsörjningen L- N och utgångskontakten 1(L)-2 /3.

För mer information www.eltako.se