Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Pax Oljefyllda elradiatorer 400V

2 063,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557740
Pax 11-308 Enkelradiator 500W 400V H300 L800 D80
- +
2 389,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557742
Pax 11-312 Enkelradiator 800W 400V H300 L1200 D80
- +
2 521,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557743
Pax 11-316 Enkelradiator 1000W 400V H300 L1600 D80
- +
2 406,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557745
Pax 22-304 Dubbelradiator 500W 400V H300 L400 D135
- +
2 947,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557749
Pax 22-310 Dubbelradiator 1000W 400V H300 L1000 D135
- +
3 602,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557754
Pax 22-316 Dubbelradiator 1800W 400V H300 L1600 D135
- +
1 956,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557756
Pax 11-504 Enkelradiator 300W 400V H500 L400 D80
- +
2 175,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557758
Pax 11-505 Enkelradiator 500W 400V H500 L500 D80
- +
2 381,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557760
Pax 11-508 Enkelradiator 800W 400V H500 L800 D80
- +
2 435,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557762
Pax 11-510 Enkelradiator 1000W 400V H500 L1000 D80
- +
2 665,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557764
Pax 11-512 Enkelradiator 1200W 400V H500 L1200 D80
- +
2 780,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557766
Pax 11-514 Enkelradiator 1400W 400V H500 L1400 D80
- +
2 881,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557772
Pax 11-541 Dubbelradiator 1000W 400V H500 L600 D135
- +
3 471,00 /st
4-5 dagar
Artnr 8557776
Pax 22-510 Dubbelradiator 1800W 400V H500 L1000 D135
- +

Pax Oljefyllda elradiatorer

Pax radiatorer har en smart energisparfunktion. Med enkla knapptryckningar kan du växla mellan en normalt inställd komforttemperatur och en 4°C lägre spartemperatur.
Det finns tre alternativa tidsintervall att välja mellan. Inställningen gör du vid ett tillfälle, denna repeteras sedan tills du väljer att ändra eller ta bort ditt valda tidsintervall.
Tack vare att styrintelligensen är inbyggd i termostatenheten, kan du behovs-/komfortanpassa temperaturen individuellt för varje enskilt rum.

Att utnyttja temperaturautomatiken i ett normalisolerat hus är mycket energieffektivt! Varje grads sänkning runt 20°C, innebär omkring 3-5% sänkning av uppvärmningskostnaden, under den tid då funktionen är aktiv.

• Avger en jämn och behaglig komfortvärme.
• Diskret placerad elektronisk termostat med exakt reglering.
• Automatisk växling (4°C) mellan komfort- och spartemperatur, med repeterande timer.
• Frostskyddstemperatur 7°C.
• Lågtempererat utförande: yttemperatur max 60°C (valbar funktion).
• Maxtemperaturbegränsning: max 23°C i rummet (valbar funktion).
• Förberedd för GSM-styrning (mobilapp).
• Svensktillverkad.
• 5 års garanti.

Termostatvred - Önskad temperatur ställs in med vredet

Strömbrytare och  temperaturgivare

Grön lampa -
Fast grönt sken visar att radiatorn arbetar med full effekt. Blinkande grönt sken visar att radiatorn arbetar med minsta möjliga effekt.
Släckt lampa visar att radiatorn inte arbetar för tillfället.

Röd lampa -
Fast rött sken visar att tidsautomatiken är inkopplad.
Blinkande rött sken innebär att tidsautomatiken har kopplats ur ofrivilligt, t.ex. vid strömavbrott.

Växling mellan Komfort- och spartemperatur -
Tidsintervallet för växling mellan komfort- och spartemperatur ställs in med knapparna 5 och 7. Temperatursänkningen under valt intervall blir
ca 4°C och startar den tid du trycker in knapp 5 och/eller 7. Den inställda sänkningen upprepas veckovis tills en ny inställning görs.

Valbara tidsintervall:
- Knapp 5 = temperatursänkning under 5 h de kommande 5 dygnen. 
- Knapp 7 = temperatursänkning under 7 h de kommande 7 dygnen.
- Knapp 5+7 = temperatursänkning under 12 h de kommande 7 dygnen.