Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Eltako Digital varvtalsregulator MOD12D-UC

640,00 /st
4-5 dagar
Artnr 1377074
Eltako varvtalregulator MOD12D-UC Din-montage, Digital
- +


Power MOSFET upp till 300W. "Standby" förbrukning endast 0,3 watt.
 Lägsta och högsta hastighet samt regleringshastigheten är inställningsbara.  
Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.  

Varvtalsregulator med faskontroll för induktiva laster upp till 300W, beroende på ventilationsförhållanden. Endast en motor kan anslutas. 
Universell styrspänning 8 till 230V UC och dessutom ingångar för centralt ON och centralt OFF.  
Styringångarna är elektriskt isolerade från driftspänning och brytspänning. Styringångarna är galvaniskt skiljda från driftspänningen. 
Nollgenomgångsbrytning och tillslag vid ökad hastighet. 
Vid strömavbrott, sparas hastighetsnivån och regulatorns läge (till eller från).  
Enheten kan slås på när strömmen är återställd. Automatiskt elektroniskt överlast- och temperaturskydd.
6 olika funktioner och tidsinställningar fås fram med hjälp av MODE och SET-knapparna, detta finns beskrivet i bruksanvisningen. Funktioner och tider anges i LCD-displayen.
Även andra funktioner som bl.a. val av språk och knapplås. Den totala tillslagstiden mäts och anges på den nedre raden i displayen. Det kan även återställas. Den översta raden visar parametrarna under inställningsproceduren och den aktiva funktionen i drift. Den vänstra pilen visar när enheten är tillslagen: 'ON', och den högra pilen visar när knapplåset är till. Under inställningsproceduren, visar den mellersta raden de olika parametrarna. I drift visar mellersta raden hastigheten mellan 10 och 99 för MOD- och DSD-funktionerna, eller den återstående tiden i minuter för Udo- och ODT-funktionerna.

MOD = Varvtalsreglering med inställningar för regleringshastighet DSP, lägsta hastighet MI%, högsta hastighet MA%, minnesfunktion MEM+ och val av centrala ingångar ON och / eller OFF kan aktiveras eller avaktiveras. Korta kommandon för att slå ON/OFF Håll inne knappen för att förändra hastighet. Ett avbrott i knapptryckningen ändrar regleringens riktning.

DSD = Varvtalsreglering för aktivering med två riktningsknappar, en för varje riktning. Inställning av regleringshastigheten DSP, lägsta hastighet MI%, högsta hastighet MA% och minnesfunktion MEM +.När styrning sker via ingång +E1, slår ett kort kommando ON, håller man inne knappen så regleras hastigheten upp till max. Ett dubbelklick startar regleringen och reglerar automatiskt upp till högsta hastighet. När styrning sker via ingång +F1, slår ett kort kommando OFF, håller man inne knappen så regleras hastigheten ner till min. Inga centrala funktioner i detta läge. 

Udo = Varvtalsreglering som för MOD-funktionen med manuell på/av. Dessutom kan en frånslagsfördröjning 'TIM' ställas in från 1 till 99 minuter. När inställd tid löper ut, slås regleringen av 'OFF'. Centralt ON är prioriterat före Centralt OFF.

ODT = Varvtalsreglering med gångtidsfunktion med justerbar hastighet SP%. Tillslagsfördröjningen 'AV' är justerbar från 1 till 99 minuter och frånslagsfördröjningen 'RV' är justerbar från 1 till 99 minuter. När styrspänningen slås på, slås enheten på efter inställd 'AV'-tid. När styrspänningen slås av, slås enheten av efter inställd 'RV'-tid. Inga centrala funktioner i detta läge.

ON = Permanent till med högsta hastighet, OFF = Permanent avstängd. Aktivera knapplås: Tryck kort på MODE och SET samtidigt, tryck sedan på SET för att bekräfta. 

Avaktivera knapplås: Tryck på MODE och SET samtidigt i 2 sekunder, tryck sedan på SET för att bekräfta.

För mer information www.eltako.se