Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Eltako Multifunktionstidsrelä

477,00 /st
4-5 dagar
Artnr 4082130
Digitalt multifunktionstidrelä MFZ12DDX-UC
- +
589,00 /st
4-5 dagar
Artnr 4082131
Analogt multifunktionstidrelä MFZ12DX-UC
- +

Eltako Multifunktionstidsrelä -  universal styrspänning 8–230V AC/DC


Med Eltakos patenterade Duplex-teknik (DX) kan den potentialfria NO-kontakten när den används med 230V växelspänning 50Hz koppla till reläet i sinusvågens nollgenomgångsläge så att slitage minskas av kontakterna. Önskas funktionen ansluts en nolledare till klämma (N) och fas till klämma 15 (L). Detta ökar standby förbrukningen med endast 0,1W. Universalstyrspänning 8-230 V UC. Styr- och driftspänning är samma. Genom att använda ett bistabilt relä uppstår inga spol- eller värmeförluster ens då reläet är i drift.

OBS! Kontaktorer för att öka brytnings effekten skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat.


E-nummer: 40 821 30
Tid- och funktionsinställningar ställs in genom två kanppar i displayen på enheten. Alla värden vid tidsinställning kan göras med förinställda tidsområden. Tider kan ställas in från 0,1 sek upp till 99 timmar. Upp till 600 olika inställningar är möjliga. Tidräkningen visas hela tiden i displayen. 1 potentialfri växlande kontakt 10A/250V AC. Glödlampslast 2000 W*. Standby förbrukning endast 0,02-0,6 watt. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm

E-nummer: 40 821 31
Inställbar tid mellan 0,1 sekunder till 40 timmar. Genom inkoppling av manöverspänningen antingen på B1–A2 eller B2–A2 väljs två olika funktionsnivåer. 1 potentialfri växlande kontakt 10 A /250 V AC. Glödlampslast 2000 W*. Standby förbrukning endast 0,05−0,5 watt. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm.

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ". Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.


Funktioner:
RV = Frånslagsfördröjning
AV = Tillslagsfördröjning
AV+ = Tillslagsfördröjning summering
TI = Paus/gångtid, gångtid vid start
TP = Paus/gångtid, paus vid start
IA = Impulsstyrd tillslagsfördröjning (t.ex. dörröppnare)
IF = Pulsfilter
EW = Puls vid tillslag (Wisch)
AW = Puls vid frånslag (Wisch)
EAW = Puls vid till– och frånslag (Wisch)
ARV = Till– och frånslagsfördröjning
ARV+ = Tillslag– och frånslagsfördröjning,summering
ES = Impulsrelä
SRV = Impulsrelä med frånslagsfördröjning
ESV = Impulsrelä med frånslagsfördröjning och frånslagningsvarning
ER = Reläfunktion
ON = Alltid på
OFF = Alltid av