Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Pax Passad 30 / 31

PAX
Elbutik.se
1 245,00 /st

Artnr: 9302366
EAN-nummer: 7391477185516
Pax Passad 30 (Tak)
- +
Elbutik.se
1 425,00 /st

Artnr: 9302367
EAN-nummer: 7391477186018
PAX Passad 31 med kallrasspjäll (Vägg)
- +

Pax Passad 30 / 31


Pax Passad 30 är avsedd för förstärkning av luftflöde i kanal med naturlight självdrag (tak). Den är anpassad för montage i våtutrymmen som WC, bad, tvättstuga och liknande utrymmen i anslutning till ventilationskanaler med naturligt självdrag. Med inbyggd fuktautomatik, närvarosensor och eftergångstid.

Vid montering i kanaler som saknar naturligt självdrag (t.ex. genom yttervägg), kan tillbehöret PAX Passad kallrasspjäll eftermonteras. Detta förutsatt att annat ventilationssystem sköter byggnadens grundventilationsflöde.

Pax Passad 30 startar med hjälp av närvarosensor (ljus/IR) vid rörelse eller hastig ljusförändring i rummet, eller när fuktnivån överstiger inställt värde.


Pax Passad 31 med kallrasspjäll, är avsedd att användas som punktförstärkning för ventilation i bostäder med annat befintligt system för grundventilation (t.ex. mekanisk frånluftsventilation). Anpassad för montage i våtutrymmen WC, bad, tvättstuga och liknande utrymmen i anslutning till ventilationskanaler som saknar naturligt självdrag. Om fläkten ansluts till självdragskanal, måste kallrasspjället tas bort och bytas ut mot tillbehöret PAX passad noskona.

Pax Passad 31 startar med hjälp av närvarosensor (ljus/IR) vid rörelse eller hastig ljusförändring i rummet, eller när fuktnivån överstiger inställt värde.

Pax Passad 30 / 31 är av insticksmodell och passar för kanaldimensioner Ø100-Ø140mm. Vid större dimensioner används tillbehör Pax Täckplatta. Fläktarna är enkla att montera och samtidigt lätta att rengöra. Installation ska utföras av behörig elektriker.

OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag.

Dokument

Bruksanvisning