Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Överspänningsskydd Tele240 1-pars ledning

617,00 /st
4-5 dagar
Artnr 5271975
Tele 240 översp.skydd tele
- +
För att uppfylla gällande starkströmsföreskrifter ang. Potentialutjämning skall "Utifrån inkommande ledningar" anslutas till huvudpotentialutjämningssystemet (s.k. PUS-skena). För att uppfylla gällande krav i en installation skall då även teleledningen anslutas till "PUS" via ett överspänningsskydd då telekabeln saknar jordledare. TELE240 löser detta problem och monteras i t.ex. mätarskåpet eller i en normkapsling i närheten av potentialutjämningsskenan. TELE240 är avsett att skydda telefon, fax, modem, mm. Vid permanent fel kortsluter TELE240 telelinjen. Fabrikat: Eldon Vasa AB. Tekniska data Märkspänning: 240 V DC Max. avledarström: 20 kA (8/20s) Skyddsnivå vid 10kA: 275 V Arb. temperatur: -40°C till +65°C Anslutnings area: 0,5 - 5 mm2 Cu. Storlek: 1 modul