Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Eltako Trappautomat TLX12D-230V+UC 1-99min 16A 8-230V AC-DC

434,00 /st
4-5 dagar
Artnr 1339684
Eltako Trappautomat TLX12D-230V+UC 1-99min 16A 8-230V AC-DC
- +

 Artikelnr     1339684
Tillverkarens art.nr/prod-kod    TLZ12D-230 V+UC
WEB mer information     www.eltako.se
Varumärke / Leverantör     Eltako

1 ej potentialfri NO-kontakt 16 A /250 V AC.
Glödlampslast upp till 2300 W, lågenergilampor (ESL) upp till 200 W. Frånslagningsvarning och konstantljusfunktioner, styrbar via tryckknappar. "Standby" förbrukning endast 0,5 watt. Med optimering för lågenergilampor och multifunktion. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = 18 mm bred, 58 mm djup.

Funktioner och tider programmeras med knapparna MODE och SET och indikeras digitalt på en LC-display samt förreglas vid behov enligt bruksanvisningen. Nollgenomgångsbrytning för att skydda last och utgångskontakter. Detta förlänger speciellt livslängden på lågenergilampor. Modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna från slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialreläer.
230 V-styringång med glimlampström upp till 50 mA, beroende på glimlampornas tändspänning. Drift- och manöverspänning 230 V. Dessutom med galvaniskt skild universell manöverspänning 8..230 V UC.
Väldigt låg ljudnivå. Variabel tidsinställning från 1 till 99 minuter. Egen knapp för permanent ljus med den utstående knappen SET i funktionerna STS, ISO, IS och R. Separat ingång för rörelsedetektor BM,
denna omvandlar insignalen till en styrimpuls om funktion STS är vald. I detta fall är konstantljusfunktionen ej aktiv. Nollställningsbar på 3- eller 4-trådssystem, med vindbelysning vid 4-trådssystem.
Automatisk av känning av typ av system. Vid spänningsbortfall i funktionsläge STS så kopplas ljuset på vid återkomst om tiden ej löpt ut. Utgång av tid indikeras i displayens mitt. Under tiden blinkar börtiden längst ner på displayen. Den totala inkopplingstiden visas där utanför en tidutgång. Först i timmar (h), sedan månader (m) med en decimal. Om det inställda tidsvärdet blinkar utan att tidnedräkningsvärdet ändrar sig är en styrknapp blockerad. Frånslagningsvarning, lamporna börjar blinka i en inställningsbar tid på 10 till 50 sekunder. innan utgången tid. Detta upprepas 3 gånger med minskat intervall. Konstantljus-funktion Konstant ljus kan slås på genom att aktivera tryckknappen längre än 1 sekund. Ljuset slås sedan av automatiskt efter en inställningsbar tid på 0,5 till 10 timmar, eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder. Denna funktion är ej tillänglig vid användning av BM-ingången. Om både frånslagningsvarning och konstantljus via tryckknapp är vald aktiveras frånslagningsvarningen innan tiden för konstantljus löpt ut. Om delvis eller endast lågenergilampor installeras, ska positionen 'ESL' aktiveras i displaystyrningen. Detta indikeras av ett "+"-tecken bredvid funktionsförkortningen längst upp på displayen. Om STS funktion är vald kan tiden förlängas inom första sekunden efter tillslag genom att upprepade gånger aktivera tryckknappen, upp till 3 knapptryckningar (stegar upp tiden). Varje knapptryckning förlänger den inställda tiden 1 gång. Denna funktion är ej tillänglig vid användning av BM-ingången.  Multifunktion: Följande funktioner kan även väljas: IS (impulsbrytare), R (reläfunktion), ISO (impulsbrytare med frånslagsfördröjning) och HC (timräknare). När önskad funktion har valts kan den förreglas. Pilen bredvid funktionens förkortning i displayens huvud visar att funktionen är förreglad. ISO (impulsbrytare med frånslagsfördröjning): När den valda fördröjningstiden på 0,1 till 9,9 timmar har utgått slås automatiskt ifrån om inte något manuellt frånkommando har getts. Frånslagningsvarsel, permanent tryckknappsljus och ESL kan kopplas till även i ISO-läge.HC (timräknare): Så länge som knappens ingång är påverkad visas "+"-tecknet bredvid funktions förkortningen HC längst upp och den adderade tiden längst ner på displayen. I början visas upp till 9999 timmar (h), därefter byter displayen automatiskt till månader (m) à 730 timmar. Värdet anges med 1 decimal. I denna funktion kopplas inte reläet. Displaystyrning med väljbara språk tyska, engelska och franska enligt den medlevererade bruksanvisningen. Denna katalog utgår från att engelska har valts som displayspråk.
Se även på www.eltako.se