Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt

Digital tim och puls räknare med larmrelä

534,00 /st
4-5 dagar
Artnr 4247025
TIM/PULS RÄKNARE 1VXL UC 10A
- +

Digital tim och puls räknare med larmrelä


1 potentialfri växlande kontakt 10A/250VAC. 
"Standby" förbrukning endast 0,05−0,5 watt.

Digital tim och puls räknare med larmrelä i en Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 
1 modul = bredd 18mm, djup 58mm.
Digital tim och puls räknare med larmrelä med patenterad Eltako-Duplex-teknologi (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 1 (L). 
Förbrukningen i standby blir därmed bara 0,1W.
När driftspänningen UC (8-253V AC eller 10-230V DC) är påslagen kan BZR12DDX ställas in.
Funktion väljs med hjälp av de utstickande knapparna MODE och SET: Kort tryckning på MODE 
gör att den senast valda funktionen (fabriksinställning BST = timräknare) blinkar i fält 1. 
Med SET kan nu IMP = impulsräknare med upp till 9999 impulser samt I10 = impulsräknare x 10 med upp till 99990 impulser väljas.
Bekräfta den valda funktionen genom att trycka på MODE.
Funktion BST = timräknare
Fält 3 indikerar antalet ackumulerade drifttimmar T1 upp till 8760 timmar = 1 år.
Upp till 999,9 timmar med en decimal. Fält 2 indikerar i förekommande fall upp till 
99 ackumulerade driftår T2. Aktivera alarmtiden när relä kontakt går över från 1-2 till 1-3. 
Funktion IMP = impulsräknare och funktion I10 = impulsräknare x 10
Fält 3 indikerar antalet ackumulerade impulser T1 med upp till 9 999 (99 990) impulser. 
 Aktivera alarm impuls nummer när relä kontakten går över från 1-2 till 1-3.
Med varje spänningsimpuls (identiskt med matningsspänningen) på A1 höjs antalet räknade 

impulser i fält 3. Det resterande impulsantalet kan visas.

För mer information www.eltako.se