Produkter: 0 st
Summa: 0,00
Övrigt
Analogt multifunktionstidrelä MFZ12DX-UC
4082130

Analogt multifunktionstidrelä MFZ12DX-UC

471,00 /st
4-5 dagar
Artnr 4082130
Digitalt multifunktionstidrelä MFZ12DDX
- +
589,00 /st
4-5 dagar
Artnr 4082131
Analogt multifunktionstidrelä MFZ12DX-UC
- +

Multispänning 8–230V AC/DC

Med Eltakos duplex–teknik (DX) kan NO–kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N–ledaren till terminalen (N) och L till 15 (L). Förbrukningen i standby ökar bara med 0,1W.

OBS kontaktorer för att öka brytnings effekten skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat.
För 40 821 30
gäller Multispänning 8 till 230V AC/DC. Manöverspänning samma som styrspänning. Både tid– och funktionsinställningarna görs genom knapptryckning i front, och visas i LCD–displayen. Endast två knappar används för inställningen. Alla värden vid tidsinställning kan göras med förinställda tidsområden (0,1–9,9 eller 1–99 sekunder, minuter eller timmar). Max. fördröjning är 99 timmar. Upp till 600 olika inställningar är möjliga. Tidräkningen visas hela tiden i displayen. 1 potentialfri växlande kontakt 10 A / 250 V AC. Glödlampslast 2000 W*. "Standby" förbrukning endast 0,05–0,5 watt. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm

För 40 821 31
Multispänning 8 till 230V AC/DC.
Manöverspänning samma som styrspänning. Inställbar tid mellan 0,1 sekunder till 40 timmar. 1 potentialfri växlande kontakt 10 A /250 V AC. Glödlampslast 2000 W*.
"Standby" förbrukning endast 0,02−0,6 watt. Modulär enhet för skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. 1 modul = bredd 18 mm, djup 58 mm. Genom inkoppling av manöverspänningen antingen på B1–A2 eller B2–A2 väljs två olika funktionsnivåer.

Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ". Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.

Funktioner:
RV = Frånslagsfördröjning
AV = Tillslagsfördröjning
AV+ = Tillslagsfördröjning summering
TI = Paus/gångtid, gångtid vid start
TP = Paus/gångtid, paus vid start
IA = Impulsstyrd tillslagsfördröjning (t.ex. dörröppnare)
IF = Pulsfilter
EW = Puls vid tillslag (Wisch)
AW = Puls vid frånslag (Wisch)
EAW = Puls vid till– och frånslag (Wisch)
ARV = Till– och frånslagsfördröjning
ARV+ = Tillslag– och frånslagsfördröjning,summering
ES = Impulsrelä
SRV = Impulsrelä med frånslagsfördröjning
ESV = Impulsrelä med frånslagsfördröjning och frånslagningsvarning
ER = Reläfunktion
ON = Alltid på
OFF = Alltid av

För mer information www.eltako.se